Dietetyk Wrocław - Leczenie Otyłości | Saba Odchudzanie

Cudów nie ma

Z DR BEATĄ BĘDZIŃSKĄ ROZMAWIAMY NA TEMAT EPIDEMII OTYŁOŚCI,

– Czy otyłość to problem społeczny czy indywidualny? Dlaczego coraz częściej słyszymy o epidemii otyłości?

– Otyłość to groźna choroba, szybko się rozprzestrzeniająca się. Z ostała i ona wpisana do międzynarodowej klasyfikacji chorób już w 1948 r., a przed 6 laty eksperci zaliczyli ją do EPIDEMII O ŚWIATOWYM ZASIĘGU, ponieważ liczba osób z nadwagą i otyłością rośnie na świecie dwukrotnie szybciej niż liczba osób niedożywionych! Niemniej jednak otyłość ciągle jeszcze nie istnieje w świadomości ludzi jako groźna choroba, z którą należy walczyć.

 

cudow-nie-ma

 

Dane statystyczne pokazują, że ok. 60% populacji świata to ludzie otyli. Otyłość częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn, ale w przypadku mężczyzn jej skutki są groźniejsze. W Australii i Ameryce osoby otyłe stanowią około połowy społeczeństwa.

Otyłość często dotyczy już małych dzieci. W ostatnim dziesięcioleciu choroba ta rozprzestrzeniła się w sposób znaczący zarówno w krajach europejskich, jak i USA. Dynamiczny przyrost osób otyłych obserwuje się w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Rosji. Dotyczy o także Polski: badania epidemiologiczne wskazują, że w 2001 r. w naszym kraju osoby otyłe stanowiły blisko 30% ogółu dorosłych, a z nadwagą blisko 60%.

– Nadwaga to jeszcze nie choroba, a otyłość już nią jest. Jak to się mierzy?

– Miernikiem klinicznym nadwagi i otyłości jest wskaźnik BMI (Body Mass Index). Oblicza się go poprzez podzielenie masy ciała (w kg) przez kwadrat wzrostu (w m). Na podstawie tak powstałej wartości BMI lekarz ustala stopień nadwagi albo otyłości. Jeśli uzyskany wynik przekracza 25-27, to mamy do czynienia z nadwagą, a gdy jest wyższy od 30 – z otyłością.

–  Skoro otyłość to groźna choroba, to jak się to objawia?

–  Gdy BMI przekracza 30, dochodzi na ogół do niebezpiecznego podwyższenia ciśnienia krwi, poziomu lipidów, cholesterolu i cukru w surowicy krwi. Otyli dwukrotnie częściej niż osoby z prawidłowym BMI są ofiarami cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy naczyń mózgowych i zawału mięśnia sercowego. Otyłym grozi także udar lub niewydolność serca i sześciokrotnie częściej może u nich wystąpić kamica pęcherzyka żółciowego. Inne 1 powikłania to zwyrodnienie stawów i kręgosłupa, zaburzenia oddychania, zespół bezdechu podczas snu, zaburzenia hormonalne! Otyłość zatem skraca życie!.

– Wynika z tego, że skoro już doszło do otyłości, to trzeba się leczyć. Co sądzi Pani o cudownych preparatach odchudzających czy dietach cud?

–  Nie ma cudownych preparatów odchudzających ani cudownych diet. Najważniejsza jest codzienna samokontrola co do ilości i jakości spożywanych produktów oraz ich kaloryczności. Nowoczesne sposoby odchudzania polegają na jedzeniu chudo, mało słodko, w niewielkich porcjach i regularnie. Jeśli ktoś chce zrzucić 5 kg nadwagi, to powinien zastosować dietę 1000 kcal dziennie. Ale zawsze podstawą działań wyszczuplających winna być dieta. Odradzam „katowanie” się tym, co dietą cud nazywają kolorowe czasopisma. Nawet przy małej,  „kosmetycznej” nadwadze warto zwrócić się do lekarza specjalisty. W końcu chodzi o nasze zdrowie – nie tylko o estetykę Właśnie zdrowie jest najważniejsze.

Dr  Beata Będzińska jest lekarzem bariatrą (bariatria. z gr.  baros.-„ciężar”, specjalność medyczna zajmująca się leczeniem otyłości i jej powikłań). PZOZ Centrum Leczenia Otyłości .Saba-re w Opolu — leczy otyłość pod kierunkiem merytorycznym i według szkoły dr Beaty Będzińskiej.

Ładowanie...

Ładowanie