Dietetyk Wrocław - Leczenie Otyłości | Saba Odchudzanie

Im cieplej, tym ciężej

Tę prawdę potwierdza każdy, kto boryka się ze zbędnymi kilo­gramami. A jest ich coraz więcej.

Co dziesią­ty Polak jest otyły, a prawie 30 procent kobiet i 50 procent mężczyzn ma nadwagę. Oni wiedzą najlepiej, że człowiek targając „na sobie” dodat­kowy bagaż szyb­ciej się męczy, bardziej poci, ła­twiej przeziębią trudniej mu się oddycha. Latem tym bardziej. Nadto teraz, po zdjęciu okryć, szpecącą tu­szę widać w całej oka­załości… No i grubasy chorują znacznie czę­ściej, bo otyłość to nie tylko defekt kosmetycz­ny, ale także, a może przede wszystkim , od­rębna choroba. Wszyscy są zgodni, że ze względu na rozpowszechnienie i groźne następstwa otyłości, nie­zmiernie ważne jest jej zapobieganie i le­czenie. Istotne znaczenie ma tu nie tyle powrót do idealnej ma­sy ciała, lecz osiągnięcie, a przede wszystkim utrzyma­nie choćby niewielkiego, na przykład 5-10 kilogramo­wego spadku masy ciała Jak można to osiągnąć? Najlepiej zrobić to pod kon­trolą lekarza. Mitem jest przekonanie, że można schud­nąć skutecznie w krótkim cza­sie. Odchu­dzanie się jest proce­sem, Orga­nizm musi przy­wyknąć do nowej sytuacji Udana kura­cja to nie wszystko. Na sta­łe trzeba zmienić swój styl życia i nawyki żywieniowe. Sposób odchudzania powi­nien być indywidualnie do­brany przez specjalistów.

 

imcieplej

 

Otyłość jako choroba wymaga precyzyjnej diagnozy i takie­go specjalistycznego leczenia Tym bardziej, że takie możli­wości są. Na przykład w Klini­ce Leczenia Otyłości SABA z Łodzi, która też przyjmuje pacjentów z Poznania, w gabinecie na osiedlu Pod Li­pami. Tam przed podjęciem leczenia poddaje się pacjen­ta (pod okiem lekarza bariatry) badaniu aparatem, któ­ry określa przemianę mate­rii ilość kalorii, którą może spożyć w ciągu doby, zawar­tość tłuszczu w organizmie, wody… Według tych danych teraz będzie regulowana dietą le­czenie.   len

Głos Wielkopolski – Czwartek 16 czerwca 2005 r.

Ładowanie...

Ładowanie