Dietetyk Wrocław - Leczenie Otyłości | Saba Odchudzanie

Mężczyźni a otyłość

Otyłość jest znacznie groźniejsza w skutkach u mężczyzn niż u kobiet.

W normalnych warunkach tłuszcz nie przekracza 12% ciężaru ciała

dorosłych mężczyzn i 15% kobiet. O otyłości mówimy wówczas, gdy masa

tkanki tłuszczowej przerasta te wielkości. Niestety, u otyłych mężczyzn

masa tkanki tłuszczowej znacznie odbiega od tych norm i , co gorsze,

gromadzi się warstwami w części brzusznej, podpychając przeponę ku górze

i zmniejszając tym samym przestrzeń między przeponą a sercem. Serce

zmuszone jest do zmiany pozycji i staje się mniej wydolne. Czyli już sam

mechanizm występowania otyłości androidalnej, charakterystycznej dla

mężczyzn, stanowi poważne zagrożenie chorobą serca.

Ładowanie...

Ładowanie