Dietetyk Wrocław - Leczenie Otyłości | Saba Odchudzanie

Otyłość skraca życie

Otyłość skraca życieNadwaga i otyłość to problem ponad 60% społeczeństwa. Mamy coraz więcej otyłych dzieci i dorosłych. Dane z badań prozdrowotnych w różnych krajach Europy i Ameryki wykazują jak dalece otyłość jest niezdrowa, jak trudno z nią żyć i jak często niepostrzeżenie doprowadza do śmierci. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na próbie 750 tys osób wykazały, że wzrost BMI (Indeks Masy Ciała) z 25 do 40 związany jest z 2,5-krotnym wzrostem ryzyka zgonu.
Otyłość skraca życie głównie poprzez swój wpływ na dodatkowe procesy chorobowe, zwłaszcza na te, które mają charakter przewlekły. Podobnie działają czynniki związane ze stylem życia. Wśród chorób mogących spowodować śmierć pacjenta znajdują się:
cukrzyca typu II
Choroba wieńcowa – zawał
nowotwory
choroby pęcherzyka żółciowego
miażdżyca

 

4

 

 


odnośnie ww cukrzycy (jest to cukrzyca insulinoniezależna):
Badania przyniosły wyraźne dowody, że otyłość stanowi znaczący czynnik ryzyka dla chorych na cukrzycę typu II. U pacjentów otyłych ta choroba rozwija się trzykrotnie częściej. Prawie 80% chorych na cukrzycę II typu jest otyłych w momencie diagnozowania choroby. Częstość jej występowania zwiększa się w postępie geometrycznym w stosunku do stopnia otyłości i jest związana z otyłością typu centralnego. Cukrzyca powoduje zagrożenie innymi poważnymi schorzeniami:
upośledzona funkcja nerek zdarza się u jednego pacjenta na czterech i może prowadzić do niewydolności
makroangiopatia – choroba związana ze zmianami naczyniowymi. Zmiany w naczyniach doprowadzających krew do serca, mózgu i nóg. To schorzenie powoduje 75% zgonów wśród ludzi chorujących na ten rodzaj cukrzycy i niewydolność obwodowych naczyń. Choroba niedokrwienna serca występuje dwa do czterech razy częściej niż u ludzi bez cukrzycy i powoduje 15% zgonów.
Retinopatia – zmiany w naczyniach gałki ocznej – występuje u większości pacjentów z ponad 20 letnią historią choroby i może spowodować ślepotę, jeśli nie zostanie szybko zidentyfikowana i leczona
neuropatia – zmiany w budowie włókien nerwowych lub uszkodzenie nerwów czuciowych zdarza się u 28% pacjentów i prowadzi do takich dolegliwości jak: owrzodzenie podudzi i stóp, co może powodować konieczność nawet amputacji kończyny, a zwłaszcza gdy dołączą się zmiany naczyniowe.
Nefropatia – zmiany naczyń nerkowych doprowadzające do dysfunkcji nerek

Choroba wieńcowa = niedokrwienna choroba serca (zawał)
Przy prawidłowym ciśnieniu tętniczym krwi otyłość powoduje, że przepływ krwi krążącej w organizmie musi być większy, co wymaga zwiększonego wysiłku mięśnia sercowego. Jest bowiem sieć naczyń u otyłych o wiele metrów dłuższa niż u ludzi szczupłych. Może dojść także do poważnych zmian w mięśniu sercowym.
Nadciśnienie tętnicze wynika z otyłości, spowodowanej wysoką zawartością tłuszczów oraz sodu w diecie, a także brakiem wrażliwości na insulinę. Oszacowano, że częstość występowania nadciśnienia u ludzi otyłych jest wyższa prawie trzykrotnie niż u ludzi o prawidłowej masie ciała. Nadciśnienie powoduje:
zmiany miażdżycowe w naczyniach
uszkodzenie lewej komory serca
krwotoki mózgowe spowodowane pęknięciem naczyń krwionośnych w mózgu
Hiperlipidemia (zwiększenie ilości tłuszczów we krwi) u osób otyłych jest powszechna, bo powoduje ją duże spożycie tłuszczów. Osadzanie lipidów w naczyniach powoduje miażdżycę oraz powstawanie zakrzepów, które z kolei mogą spowodować chorobę wieńcową. Otyłość dwa razy częściej powoduje występowanie nowotworów u kobiet grubych niż u szczupłych. Dotyczy to raka trzonu szyjki macicy, jajników, piersi. U mężczyzn otyłych częściej występuje rak prostaty.

Choroba pęcherzyka żółciowego
Częstość występowania tej choroby zwiększa się wraz ze wzrastającą masą ciała. Kamienie żółciowe zdarzają się 3 – 4 razy częściej u otyłych. Schorzenie to dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn. Dane pochodzące z dużego badania przeprowadzonego w USA dowodzą, iż ryzyko kamienicy pęcherzyka żółciowego jest juz zwiększone nawet u osób z nadwagą.

Otyłość w bardzo różny sposób wywiera wpływ na jakość naszego życia:
problemy fizyczne – z mięśniami i kośćmi, np.: bóle stawów, osteoporoza oraz bóle kręgosłupa są powszechne. Często pojawiają się także zaburzenia snu powodowane uciskiem dodatkowej masy na drogi oddechowe, bywają też groźne bezdechy nocne.
Problemy psychiczne – udowodniono związki pomiędzy otyłością a efektami psychologicznymi, np.: niska samoocena, konflikty w rodzinie, pracy, społeczeństwie; także depresja
problemy socjoekonomiczne – badania w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wykazują, że młode kobiety z nadwagą zarabiają znacznie mniej niż kobiety z prawidłową masą ciała, czy też nawet kobiety z innymi chronicznymi dolegliwościami. Duże, prowadzone w Szwecji badanie wykazuje, że wśród otyłych jest dwa razy więcej ludzi otrzymujących renty zdrowotne, niż w populacji ludzi o prawidłowej masie ciała.

Ładowanie...

Ładowanie