Dietetyk Wrocław - Leczenie Otyłości | Saba Odchudzanie

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Warunki Świadczenia Usług

Witamy na stronie Centrum Leczenia Otyłości SABA! Dziękujemy za korzystanie z naszych usług. Korzystając z naszej strony internetowej i usług, zgadzasz się na poniższe warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

1. Korzystanie ze Strony

Strona internetowa Centrum Leczenia Otyłości SABA umożliwia użytkownikom dostęp do szerokiej gamy zasobów, w tym informacji o leczeniu otyłości, porad zdrowotnych, możliwości umówienia wizyt online oraz dostępu do materiałów edukacyjnych. Korzystając z naszej strony, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etyki.

2. Logowanie przez Facebooka i Google

Umożliwiamy logowanie do naszej strony za pomocą kont na Facebooku oraz Google, co ma na celu ułatwienie procesu rejestracji i dostępu do naszych usług. Korzystając z tej funkcji, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie nam dostępnych danych publicznych z jego profilu na Facebooku lub wybranych informacji z konta Google, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail.

3. Prawa autorskie i własność intelektualna

Wszystkie treści publikowane na stronie Centrum Leczenia Otyłości SABA, w tym teksty, grafiki, loga, ikony, obrazy oraz materiały wideo, są własnością Centrum Leczenia Otyłości SABA lub są używane na licencji i są chronione prawem autorskim. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo oraz warunki niniejszych Warunków.

4. Ograniczenia odpowiedzialności

Centrum Leczenia Otyłości SABA dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były aktualne i prawdziwe, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieaktualne informacje. Ponadto, Centrum Leczenia Otyłości SABA nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony, w tym za szkody spowodowane błędami, przerwami w dostępie, wirusami komputerowymi lub utratą danych.

5. Zmiany w Warunkach Świadczenia Usług

Centrum Leczenia Otyłości SABA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez aktualizację tekstu dostępnego na stronie.

6. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony Centrum Leczenia Otyłości SABA będą rozstrzygane drogą mediacji, a w przypadku niepowodzenia mediacji – przed sądem właściwym dla siedziby Centrum Leczenia Otyłości SABA.

7. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków Świadczenia Usług lub innych kwestii, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: saba@sabaodchudzanie.pl, lub korespondencyjnie na adres:

Centrum Leczenia Otyłości SABA Afrodyta Beata Będzińska
Łódź ul. Zachodnia 79
NIP: 7322141649 REGON: 100897955

Ładowanie...

Ładowanie